Algemene Voorwaarden

Auteursrechten
Alle rechten voorbehouden. Tenzij anders aangegeven, zijn alle materialen op deze pagina's auteursrechtelijk beschermd. Geen enkel deel van deze pagina's, noch tekst, audio, video of afbeeldingen, mag voor enig doel worden gebruikt, tenzij uitdrukkelijke toestemming van Something New. Daarom is reproductie, wijziging, opslag in een ophaalsysteem of hertransmissie, in welke vorm of op welke manier dan ook, elektronisch, mechanisch of anderszins strikt verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Something New.
De presentatie van deze website in externe frames is alleen toegestaan ​​met schriftelijke toestemming.

Inhoud
Something New behoudt zich het recht voor niet verantwoordelijk te zijn voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie. Aansprakelijkheidsclaims met betrekking tot schade veroorzaakt door het gebruik van verstrekte informatie, inclusief elke vorm van informatie die onvolledig of onjuist is, zullen daarom worden afgewezen. Alle aanbiedingen zijn niet bindend en vrijblijvend. Delen van de pagina's of de volledige publicatie inclusief alle aanbiedingen en informatie kunnen door de auteur worden uitgebreid, gewijzigd of gedeeltelijk of volledig verwijderd zonder afzonderlijke aankondiging.

Verwijzingen
Something New is niet verantwoordelijk voor inhoud waarnaar wordt gelinkt of waarnaar wordt verwezen op zijn pagina's. Als er schade optreedt door het gebruik van de daar gepresenteerde informatie, kan alleen de auteur van de respectieve pagina's aansprakelijk zijn, niet degene die naar deze pagina's heeft gelinkt.

Privacybeleid
In overeenstemming met de nieuwe voorschriften van de AVG heeft Something New maatregelen genomen om bezoekersinformatie te beschermen en transparantie te bieden over de praktijken van deze site.

 • Something New gebruikt Google Analytics op deze site om verkeer te volgen
 • Alle bezoekersgegevens worden geanonimiseerd; u kunt
  niet worden geïdentificeerd door de opgeslagen gegevens
  Google is de enige facilitator van gegevensverzameling
  op deze site
 • Something New heeft een schriftelijke overeenkomst voor gegevensverwerking met Google
 • Something New heeft het delen van gegevens via Google Analytics uitgeschakeld
 • Something New gebruikt en / of deelt geen gegevens tussen Google-services

Als u vragen of opmerkingen heeft over dit privacybeleid en hoe Something New met uw gegevens omgaat, neem dan gerust contact op via hello@something-new.nl

Gegevens

Something New
Reduitlaan 33 / 4814 DC Breda
Phone: +31 6 420 886 26
Email: hello@something-new.nl

Kamer van Koophandel
20115025

BTW-ID
NL001807981B91

IBAN
NL17ABNA0411333410

Algemene Voorwaarden 

© 2020 Something New